Ostrów Wlkp ogłoszenia o pracę

Baza wyszukanych haseł

ROZMOWY Z DŹWIĘKIEM

Temat: II Ogólnopolski Konkurs Poetycki 'Struna orficka'
lub wydruku komputerowego. Rękopisy nie będą rozpatrywane. Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres organizatora. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Wojciech Gawłowski (przewodniczący), Wojciech Kass, ... Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos". Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w dniu 22 września 2007 roku podczas Festiwalu "Wszystko jest poezją" w Ostrowskim Centrum Kultury. Termin: do 30 czerwca 2007 roku. Adres: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki " Struna...
Źródło: ged.kylos.pl/miedzywersami/viewtopic.php?t=7719Temat: KONKURS- opracowanie koncepcji adaptacji budynku Przepompown
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski, Rynek-Ratusz tel. (062) 592 80 52, (062) 592 80 62 fax. (062) 735 53 71 www.muzeum-ostrowwlkp.promax.media.pl ogłasza konkurs na twórcze prace projektowe realizowany w ... na cele Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji rozwiązania programowo-architektonicznego i funkcjonalnego istniejącego budynku dawnej Przepompowni oraz koncepcji zagospodarowania terenu w jego otoczeniu. Komplet materiałów konkursowych w ... III nagroda 5.000 złotych oraz wyróżnienia honorowe Harmonogram konkursu: ogłoszenie konkursu 14 lutego 2006 r. ostateczny termin składania wniosków - kart identyfikacyjnych 23 marca 2006 r. ogłoszenie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie 27 marca 2006 r. termin składania prac konkursowych 26 maja 2006 r. ogłoszenie wyników konkursu 10 czerwca 2006 r. Z regulaminem konkursu można zapoznać się w sekretariacie SARP...
Źródło: studencka-architektura.pl/forum/viewtopic.php?t=480


Temat: Ogólnopolski Konkurs Poetycki NUTA SERCA 2009 - "Homo L
Ogólnopolski Konkurs Poetycki NUTA SERCA 2009 - "Homo Ludens XXI wieku" data zakończenia: 2009-02-25 data ogłoszenia wyników: 2009-03-07 adres: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski strona www: www.centrum-ostrow.pl mail: ock-ostrow@osw.pl tel: 062 736 40 60 Organizatorowi konkursu zależy na otwarciu poetyckiej "dyskusji", wielogłosowej i różnobarwnej, o problemie z pogranicza sztuk różnych i obserwacji socjologicznych, kim jest Homo Ludens XXI ... korespondencji, nr telefonu, e-mail, krótka nota bio-bibliograficzna oraz zgoda autora na wykorzystanie danych osobowych autora i bezpłatne wykorzystanie utworów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie - w celach promocyjnych. Prace poetów będzie ... wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w sobotę 7 marca 2009 r. o godz. 17.00 w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 2. Organizator pokrywa koszty przejazdu laureatów. Prace laureatów będą opublikowane na stronie internetowej OCK. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych utworów oraz do przedstawiania ich w mediach oraz na stronie internetowej OCK. Prace nadesłane po terminie...
Źródło: fatamorgana.netstrefa.pl/forum/viewtopic.php?t=38


Temat: IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka"
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka" im. Wojciecha Bąka - Ostrów Wielkopolski 2009 data zakończenia: 2009-06-10 data ogłoszenia wyników: 2009-10-03 adres: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski z ... w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem w pięciu kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Wojciech Gawłowski - przewodniczący, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości: I nagroda 1500 zł; II nagroda 1000 zł; III nagroda 800 zł; IV Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 500 zł. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos". Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w dniu 3 października 2009 roku podczas Festiwalu "Wszystko jest poezją" w...
Źródło: fatamorgana.netstrefa.pl/forum/viewtopic.php?t=269


Temat: Przyszłość koszykówki w Ostrowie
obronie pieknej tradycji ostrowskiej koszykówki?! P.S (4) Na stronie PUP w Ostrowie można znaleść ogłoszenie o pracę; Dane firmy/przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Sportowa Spółka Akcyjna "Ostrów " Adres: Kusocińskiego 1 63400 Ostrów Wielkopolski , Polska Branża: Działalność związana ze sportem REGON: 250935441 Stanowisko pracy Nazwa stanowiska pracy: Dyrektor zarządzający Zakres obowiązków: Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie na w/w stanowisku, znajomość zasad funkcjonowania spółek kapitałowych, prawo jazdy kat.B, obsługa komputera. Liczba wolnych miejsc pracy: 1 Minimalne Wynagrodzenie brutto: 1276.00 PLN Maksymalne Wynagrodzenie brutto: 4000.00 PLN
Źródło: stalostrow.com/forum/viewtopic.php?t=36


Temat: Kibicowanie - Oprawy Meczów - itp.
Grengo proszę zamieszczaj też tutaj swoje ogłoszenia. Dzięki. Zgorzelec, 09.01.2009 Pożegnanie Saso Filipovskiego Jak poinformował Prezes Jan Michalski dniu 17.01.2009 r. tuż przed meczem Turowa z Czarnymi Słupsk planowane jest oficjalne ... tak, jak na to zasłużyli swoją pracą w naszym klubie. Niech będzie to chwila, która na długo utkwi im w pamięci. Krzysztof Bajda za: http://ksturow.pl/turow.php?str=1&news=187 Zgorzelec, 09.01.2009 Wyjazd do Sopotu odwołany ... odwołany. Kolejny planowany wyjazd na mecz, to wyjazd do Ostrowa Wlkp. w dniu 24.01.2009. Koszt wyjazdu to 38 zł+3 zł ubezp. Chętnych zapraszamy do zapisywania się w kiosku Kolporter obok kina...
Źródło: zgorzelec.info/forum/viewtopic.php?t=3278


Temat: Festyny w okolicy Wielunia
-dokładność przerzynki, -okrzesywanie, -konkurs na najpiękniejszą rzeźbę 17:00 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. Oficjalne zakończenie zawodów. IMPREZY TOWARZYSZĄCE 10:00 Międzynarodowe Zawody w Grillowaniu „Gotowanie to sztuka” (umiejętne łączenie smaków, wykorzystywanie walorów ... (z podziałem na kategorie wagowe dla kobiet i mężczyzn) 15:00 Występ zespołu tanecznego SZAFIR z Gorzowa Śląskiego 16:00 Koncert zespołu ludowego RUDNICZANIE i wspólne biesiadowanie z zespołem 17:00 Ogłoszenie wyników oraz ... Polsce, Gedeonu Jerubbaal. W konkursie zagra 4-5 młodych zespołów, wybranych wyłącznie na podstawie nadesłanych nagrań. Zwycięski zespół otrzymuje nagrodę rzeczową, zazwyczaj markowy sprzęt muzyczny, oraz efektowną statuetkę ufundowaną przez miasto Ostrów Wielkopolski. info. RZW
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=7647


Temat: konkursy
i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w pięciu kopiach zestawu trzech niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy opatrzonych godłem. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym, co prace konkursowe. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Wojciech Gawłowski - przewodniczący, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości: I nagroda 1500 zł; II nagroda 1000 zł; III nagroda 800 zł; IV Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 500 zł. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos". Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w dniu 3 października 2009 roku podczas Festiwalu "Wszystko jest poezją" w Ostrowskim Centrum Kultury. Termin: do 10 czerwca 2009 roku Adres: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: Konkurs poetycki "Struna Orficka"
Źródło: 5lo.vot.pl/viewtopic.php?t=1112