OSiW Stargard Szczeciński

Baza wyszukanych haseł

ROZMOWY Z DŹWIĘKIEM

Temat: Dalej kicha z Ma?kiem Sudowskim
Za http://www.gazeta.pl PZKosz nie podj?? decyzji w sprawie Sudowskiego lis 05-10-2004 , ostatnia aktualizacja 05-10-2004 20:43 Maciej Sudowski, center Spójni Stargard, nadal jest zawieszony w prawach zawodnika. W ?rod? OZKosz ma wyt?umaczy? centrali, dlaczego zatwierdzi? go do gry O sprawie pisali?my w "Gazecie" wczoraj. Sudowski nie zagra? w sobotnim meczu ze Stal? Stalowa Wola, bo Polski Zwi?zek Koszykówki, na wniosek STK Szczecin ... do gry w Spójni - mówi Roman Wysocki, szef OZKosz w Szczecinie. - W ?rod? odpowiemy. Zaproponujemy, by nie robi? krzywdy zawodnikowi, i by ten móg? gra? do czasu rozwi?zania sporu. Wysocki ma jeszcze jeden pomys?: - Trzeba zorganizowa? spotkanie przedstawicieli obu klubów, by osi?gn?li porozumienie, a nie nast?powa?a eskalacja konfliktu. BANDA IDIOTÓW!!! Niech jeszcze d?u?ej debatuj? i si? zastanawiaj?...
Źródło: spojnianet.home.pl/viewtopic.php?t=1760Temat: Drezyna WM-15a z Liliput 382
pasuje do orginału??? z moich takich z głupa przeliczeń z danych tak ogólnie dostępnych wynika: Producent ZNTK Stargard Szczeciński HO1/87 Długość ze zderzakami 12 450 mm 143,1mm Szerokość 2 800 mm 32,2 Wysokość 3 360 mm 38,6 Masa własna 20 ton Średnica kół 920 mm 10,6 Rozstaw osi 5 850 mm 67,2 Typ silnika SW680/123 Moc 147 kW Prędkość maksymalna 80 km/h Ładowność 15 ton Rozstaw osi sie nie zgadza cały model jest za krótki o ok 30mm nie pamiętam teraz dokładnie. Przez jakiś czas zastanawiałem sie aby wstawić kabinę Wm-10 z blaszki...
Źródło: forum.modelarstwo.info/viewtopic.php?t=3383


Temat: Ceny ciągników
... o mocy 35KM z mechaniczną skrzynią biegów , wspomaganym układem kierowniczym przedniej osi i napędem kół tylnych. Ciągnik polecany dla małych gospodarstw rolniczych i do gospodarstw ogrodniczych z uwagi na swoją...
Źródło: agrofoto.pl/forum/index.php?showtopic=14004


Temat: Koniec koszykówki w Stargardzie?
Za dwa dni dowiemy si? czy Spójnia spadnie do II ligi. Stanie si? tak, je?eli w ?rod? przegra w Stargardzie z Politechnik? Pozna?. Koszykarze Spójni nie odpuszcz?. Do ko?ca b?d? walczy? o utrzymanie w I lidze. (Grzegorz Dr??ek) Spójni grozi degradacja do II ligi, co by?oby równoznaczne z osi?gni?ciem koszykarskiego dna. Rozgrywkami na drugoligowym poziomie interesuj? si? w naszym kraju tylko najwi?ksi koszykarscy zapale?cy. A ich od kilku lat w Stargardzie brakuje. W pojedynku ostatniej szansy o utrzymanie w I lidze Spójnia remisuje po dwóch meczach z Politechnik? 1:1. Decyduj?ce spotkanie odb?dzie si? ... pierwszoligowym poziomie. Doskonale o tym przekonali si? kibice koszykówki w Szczecinie. Tam nie ma dzisiaj dru?yny, która gra?aby w jednej z dwóch najwy?szych klas rozgrywkowych. A przecie? kibice basketu z naszego regionu doskonale pami?taj? derbowe pojedynki w ekstraklasie dru?yn ze Szczecina i Stargardu. reklama Idziemy na mecz Kibice w Stargardzie obawiaj? si? ca?kowitego upadku koszykówki w Stargardzie. Trener Ireneusz Purwiniecki, w przesz?o?ci...
Źródło: spojnianet.home.pl/viewtopic.php?t=2245


Temat: AZS Opole - Spójnia Stargard
pokonali AZS Opole. Ciekawe, czy teraz seria w?asnego parkietu zostanie przerwana? Analizuj?c wyniki, jakie osi?ga?y oba zespo?y, faworytem wydaje si? by? Spójnia. Stargardzianie, z czo?owych dru?yn ograli ju? AZS Szczecin i...
Źródło: spojnianet.home.pl/viewtopic.php?t=2534


Temat: MAN Lion's City G
... 2006-2007 Typ nadwozia: Niskopodłogowy autobus przegubowy klasy MEGA Ilość eksploatowanych: 58 szt. (55 ITS + 3 MZA) Długość: 17980 mm Szerokość: 2500 mm Wysokość: 2758 mm Rozstaw osi: 5105+6770 mm Zwis...
Źródło: samochodyswiata.pl/viewtopic.php?t=32509


Temat: Marszałek przy telefonie (3)
hali. Otóż, zaczęło sie od tego, że w dwutysięcznym czwartym roku zarząd województwa ogłosił nabór wniosków na listę kluczowych dla rozwoju regionu. Na tej liście znalazła się hala. W informacji należało ... obostrzenie, że tak zwana ‟siódma oś riorytetowa" nie może rzekroczyć siedmiu rocent alokalicji wszystich środków. Natomiast jeżeli rojekt generuje dochody, wówczas mamy do czynienie z omocą ubliczną. Jeżeli we wspomnianej ‟siódmej osi riorytetowej" na rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia rzewidziano kwotę ięćdziesięciu osiem milionów euro, co stanowi owe siedem rocent. Nie mogliśmy na ten cel rzeznaczyć większych ieniędzy. - W Szczecinie ... odzielilibyśmy na regiony – koszaliński i szczeciński – okazałoby się, że sam Szczecin z okolicznymi gminami zmieszkuje trzydzieści sześć rocent wszystkich mieszkańców województwa. Gdybyśmy chcieli zrobić, jak an odpowiada, czyli ‟wszystkim o równo", natychmiast odezwałyby się inne samorządy, że je omijamy! Jest Świnoujście, Kołobrzeg. Wałcz, Szczecinek, Stargard Szczeciński. Stosując odział roporcjonalny, Koszalin straciłby na tym najwięcej; nie mam co do tego najmniejszych...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=6501


Temat: MAN Lion's City G
...
Źródło: forum.infobus.pl/viewtopic.php?t=4421


Temat: Spójnia
Rozmowa z Markiem ?ukomskim, szczecinianinem, koszykarzem Spójni Stargard. - Dlaczego w Stargardzie mo?na stworzy? dobry klub, a w Szczecinie rozwi?zano dru?yn?? - Trudno znale?? jednoznaczn? przyczyn? rozpadu SKK Szczecin. W klubie by?o coraz gorzej. Brakowa?o ?rodków, nie znalaz? si? nikt ch?tny do inwestowania w t? dyscyplin? w naszym mie?cie. W Stargardzie te? mo?e nie jest do ko?ca ró?owo, ale przynajmniej klub ma finansowe podstawy. Do tego na nasze mecze przychodzi du?o fanów koszykówki, którzy stwarzaj? fajn? atmosfer?. W Szczecinie trybuny zape?niali w wi?kszo?ci ludzie zwi?zani z klubem, albo znajomi zawodników. Jest jednak grupka ... Szczecina wyje?d?amy na godzin? przed treningiem i godzin? po nim jeste?my w domu. Je?dzimy samochodem jednego z nas albo korzystamy z busów. ?miejemy si?, ?e droga nie zajmuje nam du?o czasu, bo kiedy wszyscy po po?udniu jad? ze Stargardu do Szczecina po pracy, to my w odwrotnym kierunku. - Jakie wyznaczasz sobie cele w koszykówce? - Marzy mi si? gra w ekstraklasie. ... ró?nice punktowe, a stawka jest wyrównana. Uwa?am, ?e gdyby dopisywa?o szcz??cie, to mogliby?my bi? si? o awans ju? teraz. - Obcokrajowcy w Polsce podnosz? poziom rozgrywek, czy g?ównie zabieraj? miejsce polskim ... okaza?o si?, ?e dru?yna bez ?ukomskiego tak?e przegrywa - wróci?em do sk?adu. My?l?, ?e z korzy?ci? nie tylko dla mnie, ale tak?e dla zespo?u. - Jeste? rozpoznawany na ulicach Szczecina? - ... Cz?sto rozmawiam z Szymonem Szewczykiem - spotykamy si? te? kiedy tylko przyje?d?a do Szczecina. Obecnie gra we W?oszech. - Co robi? inni zawodnicy dawnego SKK? - Cz??? gra gdzie? w ni?szych ligach, niektórzy pracuj? w Szczecinie, inni wyjechali za granic?. Wielu kolegów rozpoznaj? w sk?adach Szczeci?skiej Ligi Amatorskiej Koszykówki, gdzie graj? dla zabawy i satysfakcji. - Gdyby? mia? podsumowa? dotychczasow? karier? - osi?gn??e? wszystko co mog?e? od tej pory? - My?l?, ?e o rok za pó?no odszed?em ze Szczecina. Mia?em wcze?niej propozycje z dru?yn, które dzi? wyst?puj? w ekstraklasie. Niestety, prezesi za??dali za...
Źródło: spojnianet.home.pl/viewtopic.php?t=2191


Temat: KS Open Basket Pleszew - Spójnia Stargard
Rozdajemy bilety Ostatni derbowy pojedynek koszykarskich zespo?ów ze Stargardu i Szczecina mia? miejsce na pocz?tku 2001 roku. Pierwszy darmowy bilet na derbowy mecz Spójni Stargard z AZS-em Szczecin rozlosujemy spo?ród osób, które zatelefonuj? dzisiaj w godz. 16-17 do stargardzkiej redakcji "G?osu" i odpowiedz? na pytanie, w której grupie II ligi graj? oba kluby. Spo?ród osób, które do nas zatelefonuj? i udziel? prawid?owej odpowiedzi rozlosujemy bilet. W jutrzejszym "G?osie" podamy wynik losowania. A kolejna szansa na zdobycie za po?rednictwem "G?osu" bezp?atnej wej?ciówki ju? jutro.Po d?ugiej przerwie czas na kolejne derby. Nasi Czytelnicy mog? je obejrze? za darmo. Ostatni derbowy pojedynek dru?yn z tych miast mia? miejsce, kiedy obie gra?y w koszykarskiej ekstraklasie. Wtedy gór? byli stargardzianie. Ówczesny Komfort ?atwo pokona? w Stargardzie SKK Szczecin. Kibice ... w?a?nie w drugiej lidze przyjdzie zespo?om ze Stargardu i Szczecina rozegra? pierwsze po blisko siedmioletniej przerwie derby regionu szczeci?skiego. Kibice Spójni, która odradza si? po kilku s?abych sezonach, ju? si? szykuj? na to spotkanie. - Szkoda ?e to derby w drugiej lidze, a nie jak kiedy? w ekstraklasie - ?a?uj? fani stargardzkiego klubu. - Ale i tak to jedno z najwa?niejszych spotka? dla tych zespo?ów. Oba walcz? o pierwsz? lig? i obu zale?y na zdobyciu miana najlepszego zespo?u w naszym regionie. Nie mo?emy ju? si? doczeka? tego spotkania. ?wi?to koszykówki "G?os" ju? dzisiaj zaprasza na derbowy pojedynek stargardzkiej Spójni i AZS-u Szczecin, który odb?dzie si? w przysz?? sobot? o godzinie 17.30 w Stargardzie. Dla naszych Czytelników Spójnia przygotowa?a osiem darmowych wej?ciówek na to spotkanie. Od dzisiaj b?dziemy je rozdawa?. Codziennie jedn?. Co zrobi?, ?eby otrzyma? bezp?atny bilet? Wystarczy ka?dego dnia zajrze? do "G?osu Szczeci?skiego". Na naszych ?amach zamie?cimy informacj? w jakich godzinach w danym dniu ... jeden bilet. Mo?na go zdoby? ju? dzisiaj. Stargardzki klub szykuje specjaln? opraw? derbowego meczu. Powsta?a nawet piosenka, któr? kibice mogli ju? us?ysze? przy okazji ostatniego ligowego spotkania w Stargardzie ze ?l?skiem II Wroc?aw. Ma prowadzi? koszykarzy do zwyci?stw. To na razie propozycja, przedstawiciele stargardzkiego klubu czekaj? na opini? na jej temat. A kto?, kto ma swój pomys? na klubow? piosenk? mo?e go zg?osi?. Przedstawiciele Spójni zapowiadaj? te? kolejny, po szalikach i pa?eczkach kibica, klubowy gad?et. A na derbowy mecz maj? by? gotowe nowe stroje zawodników Spójni. W klubowych barwach bia?o-bordowych. Na meczu Spójni z AZS-em na pewno b?dzie wi?cej widzów. Tak?e dlatego, ?e w tym samym terminie w Stargardzie b?dzie ogólnopolski turniej koszykówki kadetów i zespo?y w nim uczestnicz?ce zasi?d? na trybunach stargardzkiej hali....
Źródło: spojnianet.home.pl/viewtopic.php?t=2364


Temat: Derby
Ostatni derbowy pojedynek koszykarskich zespo?ów ze Stargardu i Szczecina mia? miejsce na pocz?tku 2001 roku. Wygraj bilet Pierwszy darmowy bilet na derbowy mecz Spójni Stargard z AZS-em Szczecin rozlosujemy spo?ród osób, które zatelefonuj? dzisiaj w godz. 16-17 do stargardzkiej redakcji "G?osu" i odpowiedz? na pytanie, w której grupie II ligi graj? oba kluby. Spo?ród osób, które do nas zatelefonuj? i udziel? prawid?owej odpowiedzi rozlosujemy bilet. W jutrzejszym "G?osie" podamy wynik losowania. A kolejna szansa na zdobycie za po?rednictwem "G?osu" bezp?atnej wej?ciówki ju? jutro. Po d?ugiej przerwie czas na kolejne derby. Nasi Czytelnicy mog? je obejrze? za darmo. Ostatni derbowy pojedynek dru?yn z tych miast mia? miejsce, kiedy obie gra?y w koszykarskiej ekstraklasie. Wtedy gór? byli stargardzianie. Ówczesny Komfort ?atwo pokona? w Stargardzie SKK Szczecin. ... I w?a?nie w drugiej lidze przyjdzie zespo?om ze Stargardu i Szczecina rozegra? pierwsze po blisko siedmioletniej przerwie derby regionu szczeci?skiego. Kibice Spójni, która odradza si? po kilku s?abych sezonach, ju? si? szykuj? na to spotkanie. - Szkoda ?e to derby w drugiej lidze, a nie jak kiedy? w ekstraklasie - ?a?uj? fani stargardzkiego klubu. - Ale i tak to jedno z najwa?niejszych spotka? dla tych zespo?ów. Oba walcz? o pierwsz? lig? i obu zale?y na zdobyciu miana najlepszego zespo?u w naszym regionie. Nie mo?emy ju? si? doczeka? tego spotkania. ?wi?to koszykówki "G?os" ju? dzisiaj zaprasza na derbowy pojedynek stargardzkiej Spójni i AZS-u Szczecin, który odb?dzie si? w przysz?? sobot? o godzinie 17.30 w Stargardzie. Dla naszych Czytelników Spójnia przygotowa?a osiem darmowych wej?ciówek na to spotkanie. Od dzisiaj b?dziemy je rozdawa?. Codziennie jedn?. Co zrobi?, ?eby otrzyma? bezp?atny bilet? Wystarczy ka?dego dnia zajrze? do "G?osu Szczeci?skiego". Na naszych ?amach zamie?cimy informacj? w jakich godzinach w danym ... rozlosujemy jeden bilet. Mo?na go zdoby? ju? dzisiaj. Stargardzki klub szykuje specjaln? opraw? derbowego meczu. Powsta?a nawet piosenka, któr? kibice mogli ju? us?ysze? przy okazji ostatniego ligowego spotkania w Stargardzie ze ?l?skiem II Wroc?aw. Ma prowadzi? koszykarzy do zwyci?stw. To na razie propozycja, przedstawiciele stargardzkiego klubu czekaj? na opini? na jej temat. A kto?, kto ma swój pomys? na klubow? piosenk? mo?e go zg?osi?. Przedstawiciele Spójni zapowiadaj? te? kolejny, po szalikach i pa?eczkach kibica, klubowy gad?et. A na derbowy mecz maj? by? gotowe nowe stroje zawodników Spójni. W klubowych barwach bia?o-bordowych. Na meczu Spójni z AZS-em na pewno b?dzie wi?cej widzów. Tak?e dlatego, ?e w tym samym terminie w Stargardzie b?dzie ogólnopolski turniej koszykówki kadetów i zespo?y w nim uczestnicz?ce zasi?d? na trybunach stargardzkiej...
Źródło: spojnianet.home.pl/viewtopic.php?t=2366


Temat: poranny przegl?d prasy
... Na pewno pojawi si? u nas nowy zawodnik, bo taka jest potrzeba chwili. W?tpliwe by?my zd??yli go ?ci?gn?? i zg?osi? do rozgrywek przed niedzielnym meczem z Legi? - uwa?a Wojciech Bartczak....
Źródło: spojnianet.home.pl/viewtopic.php?t=180


Temat: Wywiad z Rafa?em Bigusem
ju? teraz zastanawiaj? si?, czy zostanie pan w Stargardzie na kolejny sezon. - Przyszed?em do Komfortu, bo wiedzia?em, ?e b?d? mia? szans? gry. To jest dla mnie najwa?niejsze. Decyzj? o nowym ... zwyci??yli?my. Trzeba przyzna?, ?e szcz??liwie, bo rzutem Mindaugasa Jaruseviciusa w ostatniej sekundzie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, ?eby taki sam rzut zadecydowa? o naszej wygranej w kolejnym spotkaniu z Poloni?....
Źródło: spojnianet.home.pl/viewtopic.php?t=1273